f
s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
s

Contractul cu Turistul

CONTRACT

de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie si

a serviciilor unice de calatorie

seria …. nr……/……….

Art 1. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. MONDO TRAVEL S.R.L. cu sediul in Focsani, str. M. Kogalniceanu nr. 2, bloc F1, scara 1, ap.1, Judetul Vrancea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J39/163/2002, cod de Inregistrare Fiscala RO14558849, cont bancar in lei RO08BTRLRONCRT0225563701 deschis la Banca Transilvania sucursala Focsani, titulara a Licentei de turism nr. 1521/18.03.2019 pentru Agentia de Turism Organizatoare MONDO TRAVEL, reprezentata prin Sorin Vornic – administrator,  in calitate de ORGANIZATOR

            si

……………………………., nascut la data de ……………………., domiciliat in judetul ………………………………………………., identificat cu ……………………… in calitate de BENEFICIAR, au convenit la incheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului

1.1 Il constituie vanzarea de catre Organizator a pachetului de servicii de calatorie …………………………….. in perioada ……………………. conform Ofertei – Anexa 1 si eliberarea documentelor de plata si calatorie.

1.2 Caracteristicile pachetului de servicii de calatorie/ serviciului unic de calatorie sunt prezentate in Oferta – Anexa 1, iar aceasta este parte integranta a contractului. 

1.3 Persoane participante beneficiare a serviciilor de calatorie conform Ofertei – Anexa 1:

 1. ………………………..

1.4 Servicii contractate conform Ofertei – Anexa 1

II. Incheierea contractului

2.1. Contractul se incheie dupa caz in oricare din urmatoarele situatii:

a) in momentul semnarii lui de catre Beneficiar sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice;

b) in momentul in care Beneficiarul primeste confirmarea scrisa a rezervarii de la Organizator. Este responsabilitatea Organizatorului de a informa Beneficiarul prin orice mijloace convenite cu acesta (telefon, email, fax etc.) daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervari de servicii, Organizatorul va solicita un avans cuprins intre 20 % – 50 % din pretul pachetului de servicii de calatorie/ serviciului unic de calatorie sau plata integrala, in functie de data la care Beneficiarul solicita serviciile. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 45 zile inaintea plecarii, pachetului de servicii de calatorie se va achita integral. In cazul nerespectarii termenelor de plata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea.

c) in momentul eliberarii documentelor de calatorie (voucher, bilet de avion, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie, etc.), inclusiv in format electronic, in cazul in care pachetele de servicii de calatorie fac parte din oferta standard a Organizatorului sau exista deja confirmarea de rezervare a serviciilor turistice din partea altor prestatori.

2.2 In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia Beneficiarului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, pe site-ul Organizatorului sau prin alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, fax, etc.), obligatia de informare a Beneficiarului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informati in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de Organizator, nefiind necesara incheierea in forma scrisa a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie/ a serviciilor unice de calatorie, respectiv daca prezentul contract prezentat Beneficiarului in modalitatile prevazute mai sus, contine informatiile prevazute la art. 7 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, precum si pentru modificarea unor acte normative. Fotografiile prezentate in cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative si au caracter informativ, fara insa a afecta calitatea si cantitatea serviciilor contractate de Beneficiar.

2.3 Indiferent de modalitatea de transmitere, prezentul contract, fie ca este un contract incheiat in afara spatiilor comerciale, pe baza ofertei individuale, personalizate propuse in cadrul negocierilor directe dintre parti, fie ca este incheiat la distanta (vanzare prin telefon sau on-line), se considera acceptat in integralitate in mod implicit. Beneficiarul are drept de retragere in conditiile specifice mentionate in acest contract.

Prin contract la distanta se intelege contractul incheiat intre un profesionist – Prestatorul si client – Beneficiarul, in cadrul unui sistem de vanzari sau de prestare de servicii organizat fara prezenta fizica simultana a partilor, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanta (online sau prin telefon), pana la si inclusiv in momentul in care este incheiat contractul.

2.4 Momentul incheierii contractului il constituie momentul confirmarii, pe un suport durabil (inclusiv e-mail), de catre Beneficiar a ofertei transmise de Prestator. Transmiterea de catre Prestator prin e-mail, a prezentului contract sau a facturilor aferente platilor reprezinta confirmarea acceptarii comenzii de servicii solicitate. 

2.5 Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie/ a serviciului unic de calatorie inscris in documentele de calatorie.

2.6 Informatiile privind statele pe teritoriul carora, la data incheierii prezentului contract, este decretata Stare de urgenta ori in privinta carora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de calatorie, sub forma de avertismente sau atentionari, sunt publice si pot fi consultate accesand http://www.mae.ro/travel-alerts. Prin urmare, Beneficiarul intelege sa contracteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract fiind informat asupra acestor avertizari, atentionari sau alerte.

III. Pretul contractului si modalitati de plata

3.1. Pretul pachetului de servicii de calatorie este de……../ persoana

Pretul contractului se va achita astfel:

– …………………

Pachetul de servicii se va achita cu ordin de plata, in baza facturii fiscale emise de Organizator, conform conditiilor de plata din Anexa 1.

Daca pretul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in bonul de comanda (daca exista), alte documente de calatorie, oferta, cataloage, pliante, alte inscrisuri puse la dispozitie Beneficiarului, pe site-ul Organziatorului, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura.

In situatia contractarii serviciilor de calatorie in regim early booking, reducerea este inclusa in pachet, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare. In acest caz, orice modificare a contractului, solicitata de Beneficiar, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip early booking determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard.

In situatia in care, dupa acceptarea prezentului contract, Beneficiarul solicita Organizatorului rezervarea unor servicii suplimentare, altele decat cele care fac obiectul prezentului contract, acestea se vor considera parte integranta a acestui contract, supunandu-se acelorasi reguli.  Oferta de servicii suplimentare se constituie de asemenea Anexa la contract. Tariful este valabil pentru un grup de minim 25 persoane participante si poate suferi modificari in cazul neintrunirii numarului minim de participanti.

3.2. Termene si modalitati de plata:

A. termene de plata pachete STANDARD

 1. 20% din pretul pachetului de calatorie la inscriere ;
 2. 30% din pretul pachetului de calatorie cu minim 90 zile inaintea plecarii;
 3. 50% din pretul pachetului de calatorie cu minim 45 zile inaintea plecarii.

Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma scadenta si neachitata, daca Organizatorul nu opteaza pentru rezilierea contractului.

B. termene de plata pachete EARLY BOOKING

 1. 40% din pretul pachetului de calatorie la inscriere;
 2. 30% din pretul pachetului de calatorie la termenul limita al ofertei de Early Booking;
 3. 30% din pretul pachetului de calatorie cu minim 45 zile inaintea plecarii.

Pentru rezervarile in sistem Early Booking, in cazul neachitarii transei de la finalul pragului de Early Booking/ depasirea termenul limita al ofertei de Early Booking, Organizatorul va refactura pachetul de servicii de calatorie fara a aplica reducerea de Early Booking.

C. termene de plata servicii unice de calatorie (bilet avion,  servicii cazare, rent-a-car, transfer etc.) : conform regulilor de plata impuse de furnizor, detaliate in Oferta – Anexa 1.

Conditiile de plata de mai sus (pachete standard si oferta early booking) se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat/ confirmat are propriile reguli de achitare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic, Anexa 1).

3.3. Plata serviciilor de calatorie interne (cu locul de desfasurare in Romania) se poate efectua si cu vouchere de vacanta. Plata serviciilor de calatorie se face respectand prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In cazul in care Beneficiarul renunta la pachetul de servicii de calatorie achizitionat cu vouchere de vacanta, Organizatorul ii poate oferi acestuia un pachet de servicii de calatorie la o valoare mai mare fata de pachetul achizitionat initial din care au fost scazute penalitatile aferente, cu plata diferentei de pret.

3.4. Conform OUG nr. 8/2009, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie de catre Beneficiar, Organizatorul nu poate restitui Beneficiarului voucherele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani. Voucherele de vacanta pot fi restituite Beneficiarului de catre Organizator, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie, doar daca acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacanta conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta.

3.5. Pachetul de servicii de calatorie care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei.

3.6. In cazul in care Beneficiarul doreste sa efectueze plata catre Organizator prin transfer bancar pentru serviciile achizitionate, toate costurile bancare vor reveni partii care initiaza plata, respectiv Beneficiarului.

3.7. Plata serviciilor de calatorie aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta specificata in contract sau in RON la cursul BNR din ziua facturarii inmultit 5% coef.de risc valutar.

IV. Drepturile si obligatiile Organizatorului

4.1. Organizatorul se obliga sa furnizeze Beneficiarului un bon de comanda numai in situatia solicitarii unor pachete de servicii de calatorie care nu fac parte din oferta sa proprie/standard si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor prestatori. In cazul solicitarii unor pachete de servicii de calatorie care se regasesc in oferta proprie a Organizatorului sau in cazul in care exista deja confirmare asupra rezervarii din partea altor prestatori, Organizatorul poate furniza Beneficiarului un bon de comanda numai daca considera necesar.

4.2. In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului/ serviciului unic de calatorie, Organizatorul este constrans sa modifice datele de calatorie, Beneficiarul are posibilitatea ca, intr-un termen de 5 zile de la comunicare sa accepte modificarea propusa sau sa inceteze contractul fara a plati vreo penalitate de incetare.

4.3. Organizatorul poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau diminuarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a schimbarilor legate de:

   (a) pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie; 

   (b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aeroport, taxele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi etc.;

   (c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv. 

Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii. 

4.4. Organizatorul este raspunzator de executarea serviciilor de calatorie incluse in prezentul contract, indiferent daca aceste servicii urmeaza sa fie furnizate de Organizator sau de un alt furnizor de servicii de calatorie, cu exceptia urmatoarelor cazuri: 

   a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza Beneficiarului; 

   b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Organizatorul, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea zborurilor de catre companiile aeriene (de orar sau de itinerariu), intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice, neindeplinirea grupului minim (numarului minim de participanti) ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Organizatorul nu este raspunzator pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice; 

   c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil. 

4.5. Organizatorul are obligatia sa furnizeze in scris Beneficiarului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite cu Beneficiarul (e-mail, fax, sms etc.), cu cel putin 3 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii: 

   a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, in cazul in care este posibil, locul care urmeaza sa fie ocupat de Beneficiar in fiecare dintre mijloacele de transport incluse; 

   b) denumirea, sediul/ adresa, numerele de telefon si adresele de e-mail ale reprezentantei locale a Organizatorului sau a detailistului sau a partenerului local furnizor/prestator direct al serviciilor turistice ori, in lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea Organizatorului si/sau a detailistului; 

   c) pentru calatoria minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului; 

   d) obligatiile Beneficiarului prevazute la 5.10, 5.12 si 5.13. 

4.6. Organizatorul acorda asistenta adecvata fara intarzieri nejustificate Beneficiarului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici Organizatorul, nici furnizorul sau prestatorul direct de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, in special prin:

   (a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara;

   (b) acordarea de asistenta Beneficiarului in ceea ce priveste efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea acestuia in gasirea unor servicii de calatorie alternative. 

Organizatorul are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care Beneficiarul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta. Comisionul nu depaseste in niciun caz costurile efective suportate de Organizator.

4.7. Organizatorul este obligat sa informeze persoana care transfera contractul (cedentul), in conformitate cu art. 5.1. din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului.

4.8. Atunci cand o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum s-a convenit prin prezentul contract Organizatorul ofera, fara costuri suplimentare pentru Beneficiar, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii calatoriei, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract. 

Beneficiarul poate respinge serviciile alternative propuse doar in cazul in care acestea nu sunt la acelasi standard cu cele contractate initial.

4.10. Daca este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau Beneficiarul respinge serviciile alternative propuse in conformitate cu art. 4.8, Beneficiarul are dreptul la o reducere a pretului, fara a rezilia contractul de servicii privind pachetul de calatorie.    

4.11. Daca pachetul include transportul de pasageri, Organizatorul asigura de asemenea, in cazurile mentionate la pct. 4.9 si 4.10 din prezentul contract, repatrierea Beneficiarului cu transport echivalent, la acelasi standard, fara costuri suplimentare pentru Beneficiar.

4.12. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale care poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestora. Sumele aferente excursiilor optionale se pot rezerva si achita la fata locului sau in avans. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele cumparate de la receptia hotelurilor, avand in vedere ca turistii vor avea la dispozitie servicii organizate in regim privat (mijloace de transport de la hotel la obiective si retur, ghid etc). Pretul excursiilor se calculeaza in general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. In cazul neintrunirii acestui numar minim, tarifele pot fi majorate proportional sau excursia poate fi anulata, Beneficiarii putand opta pentru achizitionarea excursiilor de la receptia hotelului in functie de disponibilitati.

4.13. In cazul achizitionarii de bilete de avion (sub forma unui serviciu unic de calatorie) sau a unui pachet de servicii de calatorie avand in componenta servicii de transport pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul Prestatorului/ Organizatorului care deruleaza programul tursitic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Organizatorul nu este raspunzator pentru decolarea/ aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul de calatorie. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste Beneficiarii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de sistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotararea Guvernului nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul pachetelor de servicii de calatorie avand in componenta servicii de transport pe cale aeriana ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.14. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si amplasarea acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova etc.), in conditiile mentinerii aceleiasi categorii a cabinei rezervata initial. In acest caz Beneficiarul nu va fi despagubit in niciun mod avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat initial.

V. Drepturile si obligatiile Beneficiarului

5.1. In cazul in care Beneficiarul nu poate sa participe la calatoria turistica, indiferent de motive, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie/ serviciilor unice de calatorie contractate, cu obligatia de a anunta in scris Organizatorul cu cel putin 14 zile inaintea datei de plecare. Intre Beneficiarul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terta persoana (cesionarul) si Organizator (debitor cedat) urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la serviciile de calatorie contractate si cesionate.

Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, cesiunea contractului poate fi efectuata numai daca exista posibilitatea transferarii biletului/ biletelor de avion. De asemenea, in cazul in care Beneficiarul a achizitionat de la Organizator servicii turistice de tipul « nonrefundable » (nerambursabile si nemodificabile), cesiunea contractului poate fi efectuata numai daca exista posibilitatea transferarii acestor servicii cesionarului. Pentru calatoriile care necesita indeplinirea unor conditii speciale (de ex.: obtinerea vizelor turistice), se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune revine dupa caz fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata Organizatorului (debitorului cedat). Beneficiarul care cedeaza serviciile de calatorie, precum si cesionarul, sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

5.2. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament, a pachetelor de calatorie care includ servicii de cazare si a rezervarilor de cazare, Beneficiarul are obligatia sa respecte urmatorul program de acordare a serviciilor: cazarea (check in-ul) se face de regula la ora 18.00 a zilei de intrare si se termina de regula la ora 11.00 a zilei de iesire (check out). Eventualele costuri suplimentare generate de “early check in” (ocuparea spatiilor de cazare inainte de ora standard cand incepe cazarea) si “late check out” (neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la ora standard impusa de hotel) cad in sarcina exclusiva a Beneficiarului. In functie de destinatie, orele de intrare (check in), respectiv iesire (check out), se pot modifica si sunt decise exclusive de unitatea hoteliera.

5.3. In cazul in care pretul contractului este majorat cu peste 10%, indiferent de motivele majorarii, conform art. 4.3., Beneficiarul poate inceta contractul, avand dreptul la rambursarea sumelor platite, inclusiv comisionul.

5.4. Beneficiarul este obligat sa comunice Organizatorului, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap. IV pct. 4.2 privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului sau in timp util inainte de inceperea calatoriei, in cazul aplicarii clauzelor prevazute in cap. IV pct. 4.4 literele b) si c), hotararea sa de a opta pentru:

a) incetarea contractului fara plata penalitatilor sau

b) acceptarea noilor conditii ale contractului.

5.5. In cazul in care Beneficiarul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile cap. IV pct. 4.2., se considera ca toate modificarile au fost acceptate si Beneficiarul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.

5.6. In cazul in care Beneficiarul inceteaza contractul in temeiul 5.3 sau Organizatorul anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, Beneficiarul are dreptul: 

   a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii de calatorie de calitate echivalenta sau superioara, propus de Organizator; 

   b) sa accepte un pachet de servicii de calatorie de calitate inferioara propus de Organizator, cu rambursarea diferentei de pret, in sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete de calatorie, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii; 

   c) sa i se ramburseze toate sumele achitate in virtutea contractului. 

5.7. In toate cazurile mentionate la 5.6., Beneficiarul are dreptul sa solicite Organizatorului si o despagubire, al carei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al partilor pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care: 

   a) anularea s-a facut din cauza nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in oferta, iar Organizatorul a informat in scris Beneficiarul cu cel putin:

   (i) 14 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile; 

   (ii) 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile; 

   (iii) 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile; 

   b) anularea a intervenit din cauza unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile (overbooking), caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitatii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevazute la cap. IV pct. 4.4. lit. b); 

   c) anularea s-a facut din vina Beneficiarului;

   d) anularea a vut loc din vina unui prestator/ furnizor de servicii direct implicat in executarea pachetului (companie aeriana, hotel, tour operator partener local etc.).

5.8. Beneficiarul are dreptul sa inceteze contractul in orice moment, in tot sau in parte, conform conditiilor stipulate in contract, iar in cazul in care incetarea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Organizatorul pentru prejudiciul creat acestuia, conform prevederilor Cap. VI din prezentul contract. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii de calatorie/ serviciului de calatorie unic contractat.

5.9. Prin exceptie de la punctul 5.8., Beneficiarul are dreptul sa inceteze contractul privind pachetul de servicii de calatorie inainte de inceperea executarii pachetului, fara a plati vreo penalitate de incetare in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnificativ executarea pachetului sau care afecteaza semnificativ transportul pasagerilor la destinatie, circumstante survenite dupa incheierea contractului si care afecteaza in mod direct perioada in care urmeaza a fi efectuata calatoria, dovedite prin inscrisuri emise de Ministerul Afacerilor Externe, aviz/ certificat de forta majora emis de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vrancea sau orice alt mijloc de proba. Rambursarea sumelor achitate se va face in forma in care furnizorul primar de servicii (companii aeriene, hoteluri etc.) agreaza sa o faca (numerar, voucher pe valoarea achitata etc.).

5.10. In cazul incetarii contractului in conditiile art. 5.9., Beneficiarul are dreptul la o rambursare a valorii achitate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despagubire suplimentara.

5.11. In cazul in care Beneficiarul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Organizatorul va rezolva cerintele Beneficiarului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre Beneficiar.

In situatia in care Beneficiarul solicita nemotivat schimbarea hotelului, a structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu incetarea contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la Cap. VI din prezentul contract la momentul respectiv si incheierea unui nou contract.

5.12. Beneficiarul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere, in conformitate cu reglementarile locale, taxa de statiune, taxa de oras, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Organizator.

5.13. Beneficiarul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de Organizator (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament, etc.), in vederea acordarii serviciilor de calatorie. In cazul in care Beneficiarul achizitioneaza bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.

5.14. Beneficiarul ia cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu Organizatorul sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar Organizatorul nu are nici o responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.

5.15. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre Beneficiar a unor formalitati suplimentare (de ex. obtinerea vizei turistice, calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii casatoriei etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale, aceste formalitati fiind in sarcina sa exclusiva. Pentru o informare optima, Organizatorul recomanda consultarea site-ului Politiei de Frontiera, al Ministerului Afacerilor Externe sau site-urile Ambasadelor in functie de destinatia calatoriei care urmeaza a fi intreprinsa. Beneficiarul este de asemenea raspunzator de detinerea documentelor de identitate valabile, necesare efectuarii calatoriei (carte de identitate sau pasaport cu o valabilitate de minim 6 luni de la data incheierii calatoriei). In cazul in care Beneficiarul nu isi respecta obligatia de a se informa si derula toate formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei (de ex. obtinerea vizei turistice, in cazul calatoriei cu minori necesitatea obtinerii unei imputerniciri din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteste, cazier judiciar, sau orice alte documente suplimentare – enumerarea fiind exemplificativa) si nu detine documente de identitate valabile, Organizatorul este exonerat de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.

5.16. Organizatorul recomanda Beneficiarului contactarea acestuia cu 24 ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de plecare/ imbarcare (orar de zbor, loc imbarcare, etc.).

5.17. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii de calatorie pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost rezervate si achitate serviciile.

5.18. Beneficiarul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Organizatorul nu se face vinovat de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de Beneficiar ca urmare a nerespectarii acestui alineat.

5.19. Beneficiarul are obligatia sa respecte data, locul si ora plecarii atat la dus cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre Beneficiar a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele vor fi suportate de catre acesta.

5.20. In cazul in care Beneficiarul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza serciciile de calatorie refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, Beneficiarul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

VI. Renuntari, penalizari, despagubiri. Limitarea raspunderii

6.1. In cazul in care Beneficiarul renunta la serviciile de calatorie care fac obiectul prezentului contract, el datoreaza Organizatorului penalizari dupa cum urmeaza:

6.1.1. In cazul serviciilor de calatorie externe/interne:

A. Conditii de anulare/ penalizare pachete STANDARD

 1. 20% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face cu mai mult de 90 de zile calendaristice inainte de data plecarii;
 2. 40% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face in intervalul 89 – 45 zile calendaristice inainte de data plecarii;
 3. 80% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face in intervalul 44 – 16 zile calendaristice inainte de data plecarii;
 4. 100 % din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face cu mai putin de 16 zile calendaristice inainte de data plecarii sau pentru neprezentarea la program.

B. Conditii de anulare/ penalizare pachete EARLY BOOKING

 1. 40% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul cuprins intre ziua confirmarii rezervarii si 60 zile inainte de data plecarii;
 2. 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 59 – 30 zile calendaristice inainte de data plecarii;
 3. 80% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 29 – 16 zile calendaristice inainte de data plecarii;
 4. 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai putin de 16 zile calendaristice inainte de data plecarii sau pentru neprezentarea la program.

C. Conditii de anulare/ penalizare servicii unice de calatorie (bilet avion,  servicii cazare, rent-a-car, transfer etc.): conform regulilor impuse de furnizor detaliate in Oferta – Anexa 1.

Conditiile de anulare/ penalizare de mai sus (A. pachete standard si B. pachete early booking) se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat/ confirmat are propriile reguli (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic – Anexa 1).

In cazul in care Beneficiarul ia decizia in mod unilateral de a renunta la serviciile contractate, Agentia poate percepe un comision de 5% din contravaloarea deplasarii contractate reprezentand costuri de organizare.

In cazul in care o parte din serviciile turistice care fac obiectul prezentului contract sunt reduse/ anulate de catre Beneficiar din vointa proprie, ele se vor supune regulilor specifice pe care Organizatorul i le va comunica Beneficiarului in maxim 48 de ore de la data primirii solicitarii.

6.1.2 Conditiile de anulare/ penalizare indicate la art. 6.1.1. sunt standard si se aplica in toate cazurile, cu exceptia:

a) produselor turistice cu regim de plata nerambursabil/ pe loc („nonrefundable”) cand sumele trebuie achitate de Beneficiar integral, la momentul efectuarii rezervarilor, conform termenului si caracteristicilor acestora mentionate in factura si in Oferta – Anexa 1;

b) produselor turistice in care programul valorificat/ confirmat are propriile reguli de anulare/ penalizare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic: de ex. programe de Revelion, turism individual, turism intern, servicii turistice unice – cazare, bilete de avion, rent a car, transferuri etc., croaziere, destinatii exotice, sistemele germane de rezervari Dertour si TUI etc).

Pe langa penalitatile indicate mai sus, Beneficiarul va suporta si eventualele taxe (de ex.: taxa pentru obtinerea vizelor etc.), daca acestea nu sunt incluse in valoarea contractului.

6.2. In cazul in care Beneficiarul nu a respectat termenul de plata sau nu a achitat un avans sau nu se prezinta in termenul specificat in contract sau in termenul comunicat in scris pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Organizatorul are dreptul de a anula rezervarile efectuate pentru Beneficiar cu retinerea penalizarilor prevazute la art. 6.1. din prezentul contract.

6.3. In cazul in care plata pentru serviciile de calatorie interne a fost facuta cu, sau si cu vouchere de vacanta, penalizarea se va deduce in primul rand din valoarea voucherelor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decat valoarea voucherelor de vacanta, diferenta care depaseste valoarea voucherelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea voucherelor de vacanta este mai mare decat valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in vouchere si nici in numerar in cazul in care Beneficiarul nu doreste un alt serviciu turistic.

In situatia in care Beneficiarul isi manifesta dorinta de a achizitiona un alt serviciu turistic, pentru o perioada ulterioara, atunci diferenta dintre valoarea voucherelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care Beneficiarul poate solicita noul pachet de servicii de calatorie este de maxim 2 luni de la data rezilierii contractului/ renuntarea la serviciile de calatorie initiale. In cazul in care Beneficiarul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, Organizatorul nu ii mai poate oferi acestuia niciun pachet de servicii de calatorie ulterior.  

6.4. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Organizatorul va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.

6.5. In cazul in care o Ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, Beneficiarului i se vor retine toate taxele datorate de Organizator prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acestuia.

6.6. Organizatorul/ Intermediarul este exonerat de orice raspundere in cazul in care dupa inceperea calatoriei, Serviciul de graniceri/ Politia de frontiera sau alta autoritate competenta refuza sa acorde Beneficiarului dreptul de iesire/ tranzit/ intrare pe teritoriul unui stat, necesar pentru efectuarea serviciilor de calatorie. Beneficiarului i se va retine in aceasta situatie contravaloarea totala a pachetului de servicii de calatorie.

6.7. Penalizarile echivalente cu cele indicate la punctul 6.1.1. lit. A – pct.iv, lit.B– pct.iv si lit.C si la punctul 6.1.2. se aplica si in cazul in care Beneficiarul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/ destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare in vederea efectuarii deplasarii nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii din alte motive ce tin de persoana acestuia.

6.8. Beneficiarul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la serviciile de calatorie la Organizatorul la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.

6.9. Organizatorul va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.

6.10. Organizatorul nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, situatii de pademie, cataclisme naturale, precum si in cazul in care companiile aeriene sau alti furnizori stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Organizatorul.

6.11. Toate sumele mentionate la pct. 6.1., 6.2., 6.5., 6.6. si 6.7. din prezentul contract se vor retine de catre Organizator din avansul sau pretul total al serviciilor de calatorie achitat de Beneficiar, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

VII. Reclamatii

7.1. Beneficiarul il informeaza fara intarzieri nejustificate pe Organizator, tinand cont de circumstantele cazului, in legatura cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in prezentul contract. 

Datele de contact ale Organizatorului pentru asistenta: Dna. Ioana Secara, telefon: +40.733.674.661 si email office@mondotravel.ro.

Datele de contact ale reprezentantului local pentru asistenta: conform documente de calatorie specifice.

7.2. Daca oricare dintre serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu cerintele prezentului contract, Organizatorul remediaza neconformitatea, cu exceptia cazului in care: 

   (a) este imposibil, sau 

   (b) implica cheltuieli disproportionate tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate. 

Daca Organizatorul, in conformitate cu primul paragraf litera (a) sau (b) din prezentul alineat, nu remediaza neconformitatea, Beneficiarul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Organizatorul dovedeste ca neconformitatea este imputabila Beneficiarului.

VIII. Asigurari

8.1. Conform prevederilor OG nr. 2/2018 si ale Ordinului 156/2019 emis de Ministerul Turismului, Beneficiarul este asigurat pentru rambursarea sumelor achitate de acesta in legatura cu pachetele de servicii de calatorie, in cazul insolventei agentiei de turism organizatoare si in legatura cu serviciile de calatorie asociate, cum sunt definite la art. 3 pct. 16 din OG nr. 2/2018, in masura in care Organizatorul faciliteaza servicii de calatorie asociate, la Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP: Polita de Asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de catre sau pe seama calatorilor in cazul insolventei agentiei de turism organizatoare Seria I nr.  57048  valabila din data de 17.03.2022 pana la data 16.03.2023. Polita de asigurare este afisata pe pagina web a Organizatorului http://www.mondotravel.ro.

8.2.  Daca in prezentul contract este inclus transportul de pasageri, garantia prevazuta la art. 8.1. include repatrierea Beneficiarilor, indiferent daca executarea pachetului este afectata de insolventa Organizatorului sau Beneficiarul se afla in imposibilitatea intoarcerii la locul de plecare sau la locul convenit de parti.

8.3. Valoarea despagubirii:

8.3.1. In cazul in care calatoria nu a inceput, valoarea despagubirii este egala cu valoarea sumelor achitate efectiv de Beneficiar in baza prezentului contract, in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Organizatorului.

8.3.2. Daca in prezentul contract este inclus transportul de pasageri si Beneficiarul se afla in imposibilitatea intoarcerii la locul de plecare din cauza insolventei Organizatorului, despagubirea este egala cu contravaloarea serviciilor de calatorie neprestate Beneficiarului si achitate de acesta in baza acestui contract, la care se adauga costul repatrierii.

8.3.3. In cazul in care Beneficiarul a beneficiat de repatriere in conditiile art. 8.2:

a) Beneficiarul nu mai are dreptul la nicio alta despagubire de la Asigurator, in situatia in care repatrierea intervine ca urmare a nerespectarii de catre Organizator a obligatiilor contractuale fata de partenerii sai;

b) Beneficiarul are dreptul la rambursarea contravalorii serviciilor de calatorie neprestate si achitate de acesta in baza prezentului contract, fara a se scadea cheltuielile cu repatrierea efectuate de Asigurator, in cazul insolventei Organizatorului.

8.3.4. Asiguratorul poate propune Beneficiarului o oferta de servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, in conditiile prevazute de Ordinul nr.156/2019 emis de Ministerul Turismului. In situatia in care Beneficiarul accepta oferta propusa, acesta nu beneficiaza de nicio alta despagubire suplimentara.

8.4. Conditiile de despagubire:

8.4.1. Beneficiarul va anunta imediat Asiguratorul prin telefon sau fax in cazul in care Organizatorul aflat in stare de insolventa nu efectueaza repatrierea sa.

8.4.2. In cazul in care Beneficiarul solicita de la Organizator rambursarea sumelor achitate si/ sau a costului repatrierii, acesta transmite documentele justificative, in copie, catre Organizator, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, avand obligatia sa pastreze documentele justificative in original.

8.4.3. Beneficiarul poate solicita Organizatorului aflat in stare de insolventa rambursarea sumelor achitate de acesta si/ sau a costului repatrierii astfel:

a) in termen de maxim 30 de zile de la data declararii insolventei Organizatorului, daca aceasta a survenit ulterior datei incheierii pachetului neexecutat/ executat partial;

b) in termen de 15 zile lucratoare de la data incheierii executarii pachetului in situatia in care declararea insolventei este anterioara acesteia.

8.4.4. In situatia in care se dispune radierea Organizatorului ca urmare a falimentului, Beneficiarul va transmite solicitarea de rambursare a sumelor platite direct Asiguratorului in termen de 15 zile lucratoare de la data radierii.

8.4.5. In situatia prevazuta la alin. 8.3.2, Beneficiarul poate solicita Organizatorului rambursarea costului repatrierii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de 15 zile lucratoare de la data repatrierii.

8.4.6. In termen de 5 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarii conform art. 8.4.3, 8.4.4 sau 8.4.5, dupa caz, Beneficiarul notifica in scris Asiguratorul in legatura cu solicitarea adresata Organizatorului privind rambursarea sumelor achitate de acesta si/ sau a costului repatrierii.

8.4.7. In termen de 15 zile lucratoare de la data confirmarii de primire a notificarii de la art. 8.4.1 sau 8.4.4, dupa caz, Beneficiarul transmite Asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative care cuprind cel putin urmatoarele:

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie;

b) confirmarile de primire precizate la art. 8.4.2 sau 8.4.5, dupa caz;

c) copiile documentelor care atesta achitarea serviciilor (de ex. chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de Beneficiar;

d) copiile documentelor de transport si cazare, dupa caz, in cazul cererilor de rambursare a costului repatrierii.

8.4.8. Despagubirea va fi platita in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii de catre Asigurator a documentelor justificative de la Beneficiar.

8.4.9. In cazul in care, dupa plata despagubirii, Organizatorul plateste sumele datorate Beneficiarului, acesta restituie Asiguratorului despagubirea primita, in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii sumelor de la Organizator.

8.5. Facultativ, Beneficiarul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Organizatorul/ Intermediarul recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare. Beneficiarul se poate informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putand fi incheiata in agentia de turism de unde acesta a achizitionat serviciile de calatorie, daca agentia ofera acest tip de serviciu.

8.6. Organizatorul nu se face vinovat de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul Organizatorului, deoarece aceasta este doar intermediar intre Beneficiar si Asigurator.

IX. Documentele contractului care se constituie Anexa la acesta sunt urmatoarele:

 1. voucherul, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, biletul de avion, dupa caz;
 2. oferta personalizata de servicii turistice transmisa de Organizator in format electronic si confirmata de Beneficiar prin metode de comunicare scrisa (e-mail, fax, sms etc.) ;
 3. programul turistic, in cazul actiunilor turistice si a grupurilor organizate;
 4. cataloage/ pliante/ oferte/ alte inscrisuri etc. ale Organizatorului puse la dispozitia Beneficiarului, in format tiparit sau pe suport electronic.

X. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 Datele cu caracter personal prelucrate de SC MONDO TRAVEL SRL

Prelucrarea Datelor cu caracter personal se va face de catre S.C. MONDO TRAVEL S.R.L. cu sediul in Focsani, str. M. Kogalniceanu nr. 2, bloc F1, scara 1, ap.1, Judetul Vrancea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J39/163/2002, cod de inregistrare fiscala RO14558849, titulara a Licentei de turism nr. 1521/18.03.2019 pentru Agentia de Turism Organizatoare MONDO TRAVEL, in calitate de operator.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face in baza legislatiei europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Regulament UE nr.679/2016. Prin prezenta Dvs, in calitate de Beneficiar, sunteti informat cu privire la drepturile pe care le aveti in legatura cu prelucrarea unor astfel de date, informare care sa va ajute sa decideti in cunostinta de cauza cu privire la acordul dumneavoastra de prelucrare a anumitor date personale care va apartin („Date”), in scopurile si conditiile mai jos prezentate.

S.C. MONDO TRAVEL S.R.L. nu va prelucra datele personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopului mai jos mentionat, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

SC MONDO TRAVEL SRL va prelucra date personale constand, dar fara a se limita la: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresă de contact, adresa de e-mail, carte de identitate (serie, numar, data eliberare/data expirare, autoritate emitenta etc), pasaport (serie si nr., data eliberare/data expirare, autoritate emitenta etc.), CNP, sex, semnatură, localizare, vârstă, data nasterii, locul nasterii, nivel de educație, statut pe piata muncii, functie, profesie, situatie medicala,  situaţie familială, situaţie financiară, salariu,  date biometrice,  apartenenta la sindicate/ organizatii, locul de munca, varsta copiilor, numele companiei si adresa, codul unic de inregistrare, numarul de inregistrare in Registrul Comertului  (daca este aplicabil), dupa caz.

Pentru îndeplinirea scopului specificat mai sus sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele complete, actualizate şi corecte. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea iniţierii/derulării unei relaţii contractuale, imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor legale incidente şi a realizării intereselor legitime ale S.C. MONDO TRAVEL S.R.L.  şi ale dumneavoastră.

10.2 Persoanele vizate: Beneficiari/ turisti/ beneficiari ai serviciilor de calatorie sau turistice, reprezentanti/ imputerniciti/ persoane de contact (parteneri contractuali) din cadrul companiilor sau institutiilor/ autoritatilor publice.

10.3 Scopurile colectarii datelor cu caracter personal

Prelucram datele cu caracter personal, colectate in baza prezentului contract, in urmatorele scopuri:

–     rezervarea, intermedierea, ofertarea si/ sau comercializarea serviciilor si/ sau a pachetelor de servicii de calatorie, a altor servicii turistice, evenimente culturale/ sportive sau de alta natura, servicii de agrement sau calatorii de afaceri, servicii de intocmire documentatie obtinere viza/ autorizatie de calatorie etc., executarea contractelor – respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dvs., indeplinirea obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra, realizarea atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente – interes legitim.

10.4. Destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal

SC MONDO TRAVEL SRL va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia acelor persoane fizice si/ sau juridice implicate in prestarea serviciilor rezervate sau achizitionate de dumneavoastra, respectiv partenerilor de afaceri ai SC MONDO TRAVEL SRL, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, in cazul in care fara partajarea datelor dumneavoastra nu ati putea beneficia de serviciile achizitionate, Ambasadelor si Consulatelor – in cazul intocmirii aplicatiilor de viza) fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

De asemenea, vom putea furniza datele dvs. cu caracter personal catre autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/ sau ca urmare a unor cereri intemeiate si expres formulate) etc.

10.5. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

SC MONDO TRAVEL SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pana la finalizarea scopului pentru care au fost colectate sau ulterior, conform obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

Ulterior, daca dumneavoastra sau reprezentantul legal/ imputernicit nu veti exercita dreptul de opozitie/ de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre SC MONDO TRAVEL SRL pe durata de timp prevazuta in procedurile interne sau vor fi distruse.

10.6. Drepturile persoanelor vizate.

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere a datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Totodata dvs. aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata SC MONDO TRAVEL SRL. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara. In acest scop, in Romania, autoritatea de supraveghere este www.dataprotection.ro

10.7. Exercitarea drepturilor dumneavoastra.

Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa SC MONDO TRAVEL SRL prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr.2, Bl.F1, sc.1, ap.1, Focsani, Judetul Vrancea sau prin transmiterea unui e-mail catre office@mondotravel.ro.

10.8. Prin acceptarea prezentului contract, dumneavoastra confirmati ca ati citit, ati fost informat(a) corect, complet, ati luat cunostinta de continutul acestui document, il intelegeti pe deplin si sunteti de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. si ale persoanelor pentru care faceti rezervarea/ achizitionati servicii turistice de catre SC MONDO TRAVEL SRL in scopul mentionat la art 10.3, in conformitate cu prevederile legislatiei pentru protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. De asemenea, declarati ca sunteti informat(a) asupra drepturilor prevazute de legislatia specifica pentru protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre SC MONDO TRAVEL SRL puteti accesa site-ul www.mondotravel.ro sectiunea Politica de confidentialitate.

10.9. Consimtamantul parental in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal ale minorilor (se va completa doar daca vor exista minori – beneficiari indirecti ai serviciilor contractate)

Subsemnatul(a), ………………………………………………………………………………., (nume – prenume: parinte/ reprezentant legal/ imputernicit al reprezentantilor legali), in calitate de …………………………………………………………………………………………………………… (parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali) al minorului/ minorilor …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… in varsta de ….. ani, prin prezenta consimt in numele sau (lor) ca SC MONDO TRAVEL SRL sa poata prelucra datele cu caracter personal legate de numele si varsta minorului(lor), serie si numar pasaport/ carte de identitate, in scopul rezervarii/ comercializarii pachetelor turistice/ biletelor de avion al caror beneficiar direct sau indirect va fi minorul.
Prin acceptarea prezentului contract confirm ca am citit, am fost informat(a) corect, complet, am luat cunostinta si inteleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protectia atat a datelor personale proprii, cat si protectia datelor personale ale minorului.

XI. Dispozitii finale

11.1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

11.2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, precum si pentru modificarea unor acte normative.

11.3. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.

11.4. Beneficiarul declara ca Organizatorul l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018. Prin acceptarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, Beneficiarul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, in conformitate cu oferta Organizatorului.

11.5. Beneficiarul declara ca anterior incheierii prezentului contract Organizatorul i-a furnizat toate informatiile esentiale privind serviciile contractate, cum ar fi: destinatia, itinerariul, perioada calatoriei, numarul de nopti incluse, mijloacele de transport, unitatile de cazare si serviciile de masa oferite, alte servicii incluse in pachet, numarul minim de persoane necesar efectuarii serviciilor de calatorie, abilitati lingvistice necesare Beneficiarului pentru comunicarea orala, informatii pentru persoane cu mobilitate redusa, informatii generale despre regimul vizelor si pasapoartelor si privind formalitatile legate de sanatate in tara de destinatie, informatii privind agentia de turism organizatoare/ intermediara, pretul total al pachetului, modalitatile si termenele de plata, informatii privind posibilitatea Beneficiarului de a inceta contractul oricand inainte de inceperea executarii pachetului/ serviciului turistic si informatii privind asigurarea facultativa sau obligatorie care sa acopere costurile incetarii contractului de catre Beneficiar sau costurile de asistenta, inclusiv taxele de repatriere, in caz de accident, de boala sau de deces, cu care este in mod expres de acord.

11.6. In cazul in care prezentul contract are ca obiect vanzarea de catre Organizator a unui serviciu de calatorie care NU constituie pachet de servicii de calatorie conform dispozitiilor O.G. nr. 2/2018, art. 5.9, art. 5.10 si Capitolul VIII din prezentul contract nu sunt aplicabile.

11.7. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila, iar in caz contrar partile inteleg sa se adreseze Curtii de Arbitraj Comercial de pe langa Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vrancea sau instantelor de judecata competente. 

11.8. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Organizator: SC MONDO TRAVEL SRL       

……………………………………..

Semnatura:


Beneficiar: ………………………….

Semnatura:

DECLARATIE DE CONSIMTAMANT

Acest formular este intocmit in baza noii legislatii europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Regulament UE nr.679/2016, si are drept scop informarea dumneavoastra cu privire la drepturile pe care le aveti in legatura cu prelucrarea unor astfel de date, informare care sa va ajute sa decideti in cunostinta de cauza cu privire la acordul dumneavoastra de prelucrare a anumitor date personale care va apartin („Date”), in scopurile si conditiile mai jos prezentate.

Prelucrarea Datelor pe care le veti completa in prezentul formular se va face de catre S.C. MONDO TRAVEL S.R.L. cu sediul in Focsani, str. M. Kogalniceanu nr. 2, bloc F1, scara 1, ap.1, Judetul Vrancea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J39/163/2002, cod de inregistrare fiscala RO14558849, cont bancar in lei RO08BTRLRONCRT0225563701 deschis la Banca Transilvania sucursala Focsani, titulara a Licentei de turism nr. 1521/18.03.2019 pentru Agentia de Turism Organizatoare MONDO TRAVEL, in calitate de operator.

S.C. MONDO TRAVEL S.R.L. nu va prelucra datele personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopului mai jos mentionat, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate.

Scopul colectarii datelor cu caracter personal este: rezervarea, intermedierea, ofertarea si/ sau comercializarea serviciilor si/ sau a pachetelor de servicii de calatorie, a altor servicii turistice, evenimente culturale/ sportive sau de alta natura, servicii de agrement sau calatorii de afaceri, servicii de intocmire documentatie obtinere viza/ autorizatie de calatorie etc., executarea contractelor – respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dvs., indeplinirea obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra, realizarea atributiilor stabilite de lege si desfasurarii activitatii curente – interes legitim.

S.C. MONDO TRAVEL S.R.L. va prelucra date personale constand, dar fara a se limita la :  nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de contact, adresa de e-mail, carte de identitate (serie, numar, data eliberare/data expirare, autoritate emitenta etc), pasaport (serie si nr., data eliberare/ data expirare, autoritate emitenta etc.), CNP, sex, semnatura, localizare, varsta, data nasterii, locul nasterii, nivel de educatie, statut pe piata muncii, functie, profesie, situatie medicala,  situatie familiala, situatie financiara, salariu,  date biometrice,  apartenenta la sindicate/ organizatii, locul de munca, varsta copiilor, numele companiei si adresa, codul unic de inregistrare, numarul de inregistrare in Registrul Comertului  (daca este aplicabil), dupa caz. 

Pentru indeplinirea scopului specificat mai sus sunteti obligat(a) sa furnizati datele complete, actualizate si corecte. Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea initierii/ derularii unei relatii contractuale, imposibilitatea indeplinirii obligatiilor legale incidente si a realizarii intereselor legitime ale S.C. MONDO TRAVEL S.R.L.  si ale dumneavoastra.

Persoanele vizate: Beneficiari/ turisti/ beneficiari ai serviciilor de calatorie sau turistice, reprezentanti/ imputerniciti/ persoane de contact (parteneri contractuali) din cadrul companiilor sau institutiilor/ autoritatilor publice.

Destinatarii datelor cu caracter personal: SC MONDO TRAVEL SRL va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia acelor persoane fizice si/ sau juridice implicate in prestarea serviciilor rezervate sau achizitionate de dumneavoastra, respectiv partenerilor de afaceri ai SC MONDO TRAVEL SRL, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, in cazul in care fara partajarea datelor dumneavoastra nu ati putea beneficia de serviciile achizitionate, Ambasadelor si Consulatelor – in cazul intocmirii aplicatiilor de viza) fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

De asemenea, vom putea furniza datele dvs. cu caracter personal catre autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/ sau ca urmare a unor cereri intemeiate si expres formulate) etc.

SC MONDO TRAVEL SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pana la finalizarea scopului pentru care au fost colectate sau ulterior, conform obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra. Ulterior, daca dumneavoastra sau reprezentantul legal/ imputernicit nu veti exercita dreptul de opozitie/ de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre SC MONDO TRAVEL SRL pe durata de timp prevazuta in procedurile interne sau vor fi distruse.

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere a datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Totodata dvs. aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata SC MONDO TRAVEL SRL. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara. In acest scop, in Romania, autoritatea de supraveghere este www.dataprotection.ro

Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa SC MONDO TRAVEL SRL prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr.2, Bl.F1, sc.1, ap.1, Focsani, Judetul Vrancea sau prin transmiterea unui e-mail catre office@mondotravel.ro.

Prin urmare, subsemnatul: …………………………….

Data nasterii: ……………

Domiciliul: ……………..

Telefon : ……..

E-mail: …………

declar ca am fost informat(a) in legatura cu prelucrarea datelor mele personale de catre S.C. MONDO TRAVEL S.R.L. cu sediul in Focsani, str. M. Kogalniceanu nr. 2, bloc F1, scara 1, ap.1, Judetul Vrancea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J39/163/2002, cod de inregistrare fiscala RO14558849, titulara a Licentei de turism nr. 1521/18.03.2019 pentru Agentia de Turism Organizatoare MONDO TRAVEL in scopul mentionat in prezenta nota, in conformitate cu prevederile legislatiei pentru protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

De asemenea, declar ca sunt informat asupra drepturilor mele prevazute de legislatia specifica pentru protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Data : ……………………..                                                                                  Semnatura:

You don't have permission to register